Sách mới

TÁC PHẨM MỚI

Tập thơ của Lê Hà UyênNguyễn Thanh chân thành cám ơn tác giả. Vuonvan sẽ đọc và bình trong một ngày không xa

Xem

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MÓI - Nguyễn Thanh (Ngũ Lang)

Trong các tháng qua, Nguyễn Thanh, chủ vườn văn vuonvan.com đã nhận được những tác phẩm của các bạn văn gới đến : 1. Cánh rừng đầy gió (Tập truyện) Phạm Văn Thúy. 2. Thơ tình - Nguyễn Trung Nguyên. 3. Người đàn bà ngồi nhặt ký ức (Thơ)- Trúc Linh Lan. 4. Khát mưa rào (Thơ) - Trần Tuyển. 5. Bài thơ tình yêu (Thơ)- Nguyễn Khai Phong. 6.Hiện tượng những bài thơ trữ tình...trong văn học Việt Nam hiện đại (1930-1945) (Tiểu luận) - Hồ Thị Ánh Dương... Nguyễn Thanh sẽ đọc, nghiên cứu và giới thiệu trên trang web Văn nghệ : vuonvan.com. Chân thành cảm ơn các bạn văn và rất mong các bạn khác gới đến cho tác phẩm mới.

Xem
Processing...